MENU

Formaty zawodów

W zawodach w cięciu i rąbaniu drewna STIHL TIMBERSPORTS® występują dwa podstawowe formaty zawodów. Są to: pucharowy format zawodów indywidualnych (Mistrzostwa Polski, Indywidualne Mistrzostwa Świata) oraz w format trophy (Polish Trophy, World Trophy).  

Poniższy film obrazuje przebieg takiego biegu. 

Runda 1: W pierwszej rundzie startuje 12 zawodników w trzech konkurencjach: Underhand Chop, Stock Saw oraz Standing Block Chop. W tej rundzie za każdą konkurencję przyznawanych jest od 12 do 1 punktu. Po rundzie pierwszej odpada 4 zawodników. Jeżeli w zawodach bierze udział więcej niż 12 zawodników, wówczas punkty otrzymuje jedynie pierwszych 12 z nich. Zawodnicy sklasyfikowani poza pierwszą 12 otrzymują 0 punktów.

Runda 2: 8 zawodników startujących w 2 rundzie, rywalizuje ze sobą w dwóch konkurencjach: Single Buck i Springboard. W tej rundzie przyznawanych za każdą konkurencję jest od 16 do 2 punktów. Za pierwsze miejsce zawodnik otrzymuje 16 punktów, za miejsce drugie 14 punktów, itd. Punkty z obu rund są sumowane i 6 najlepszych zawodników przechodzi do 3 rundy.

Runda 3: 6 najlepszych zawodników rywalizuje ze sobą w rundzie finałowej, w konkurencji Hot Saw. W tej rundzie przyznawanych jest od 18 do 3 punktów. Za pierwsze miejsce zawodnik otrzyma 18 punktów, za drugie miejsce 15 punktów, itd.

Dyskwalifikacja oznacza przyznanie 0 punktów. Poniższy schemat obrazuje przebieg takich zawodów. 

Na scenie rywalizują jednocześnie 2 drużyny. W biegu startuje 4 zawodników z danego kraju, którzy w ciągu 2 minut sprawnie wykonuje kolejno przez jednego z nich jedną z 4 następujących po sobie konkurencji w określonej kolejności, tj.: Stock Sam, Underhand Chop, Single Buck, Standing Block. Jeśli zespół przekroczy ustalony limit czasu, nie zostanie on zaliczony. Poniższy film obrazuje przebieg takiej rozgrywki drużynowej.